Rozwiązania dla systemów przeładunkowych

Systemy przeładunkowe stosowane w magazynach, większych sklepach i centrach handlowych oraz punktach dostawczych to nic innego, jak zbiór elementów mających maksymalnie ułatwić i przyspieszyć proces ładowania i rozładowywania towarów z magazynu do samochodu i odwrotnie. Osoby pracujące przy rozładunku i załadunku wykorzystują dostępne im maszyny i elementy wyposażenia systemu przeładunkowego po to, by móc wykonać swoje zadanie przede wszystkim w sposób bezpieczny i szybki. Zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania nie dziwi jednak, gdyż w dobie szybkiego rozwoju gospodarki i coraz większego zapotrzebowania na transport towarów, czas poświęcony na jego ładowanie, dostarczanie i rozładowywanie powinien być (z perspektywy biznesowej) jak najkrótszy. W sam skład systemu przeładunkowego może wchodzić wiele różnych elementów, zależnych od miejsca ich zastosowania i zapotrzebowania na tego typu rozwiązana.

Podstawowe elementy systemów przeładunkowych

Platformy przeładunkowe

Jednym z podstawowych rozwiązań stosowanych w punktach rozładowywania towarów są niewątpliwie platformy załadunkowe służące do stworzenia stabilnego pomostu pomiędzy poziomem pojazdu a podłogą budynku. Rozwiązanie takie umożliwia swobodne poruszanie się dostawcy z i do pojazdu wózkiem widłowym, czy paleciakiem z dużym obciążeniem palety drewnianej przez towar, załadowując lub przyjmując dostarczony towar. Klasyczne platformy załadunkowe mają na końcu klapy, które mogą być uchylne lub wysuwane automatycznie, lub występować w formie ręcznych pomostów do załadunku. Te ostatnie to nic innego jak proste klapy przeładunkowe, które opuszcza się w momencie podjazdu samochodu podbudynek i stosuje dokładnie tak, jak w przypadku platform załadunkowych.

Naprowadzacze kół

Kolejnym, niemalże nieodłącznym, elementem systemów przeładunkowych są naprowadzacze kół, czyli specjalne stalowe rury umieszczone na podjeździe do rampy, ułatwiające prawidłowe ustawienie pojazdu względem niej. Naprowadzacze kół to znaczne ułatwienie pracy dla kierowców dużych samochodów dostawczych, w których przypadku nawet ogromne doświadczenie nie ułatwia parkowania tyłem podczas podjazdu do rampy. Dzięki naprowadzaczom kół możliwe jest ustawienie pojazdu centralnie prostopadle do rampy załadunkowej, uniknięcie kolizji pojazdu z ramami budynku w przypadku wjazdu do bardziej zabudowanego systemu magazynowego, czy też uniknięcie kolizji z innymi pojazdami dokującymi obok. Ich uzupełnieniem są wszelkiego rodzaju słupki i oboje, które zabezpieczają doki załadunkowe przed obiciem oraz zapobiegają uszkodzeniom pojazdu podczas manewrowania w obrębie magazynu i rampy.

Śluzy i doki przeładunkowe

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dla systemów przeładunkowych są niewątpliwie uszczelnienia dokowe, czyli specjalne konstrukcje otaczające otwór i uszczelniające przestrzeń pomiędzy tirem a rampą przeładunkową podczas rozładowywania towarów. Zbudowane tak całe systemy dokujące przypominają nieco tunele stosowane do dokowania samolotów przed wpuszczeniem na pokład pasażerów – TIR przywożący towar do magazynu ustawia się dzięki naprowadzaczom kół prostopadle do bramy magazynu, gdzie ta czeka na niego otwarta. Gdy samochód podjedzie na dostateczną odległość, platforma przeładunkowa zostaje opuszczona, a śluza uszczelniająca zamknięta. W ten sposób nie ma szans, by różnice temperatury pomiędzy powietrzem z zewnątrz a temperaturą wewnątrz TIRa zmieszały się, grożąc przewożonym w nim mrożonkom lub innym towarom wrażliwym na zmiany temperatury.

Bezpieczeństwo systemów przeładunkowych

Wszystkie elementy systemów przeładunkowych stosowane powszechnie w magazynach i punktach dostawy projektowane są tak, by jak najlepiej chronić zdrowie i życie obsługujących dostawę pracowników, a jednocześnie usprawnić wykonywane przez nich zadania. Z tego też powodu wiele systemów zostaje dziś zautomatyzowanych w taki sposób, by rola człowieka ograniczała się do obsługi wózka widłowego podczas wjazdu na platformę przeładunkową, zabrania towaru z pojazdu, wwiezienia go na magazyn i pozostawienia w wyznaczonym miejscu. Kwestia opuszczania słupków zabezpieczających, otwierania bramy czy dosuwania platformy przeładunkowej jest dziś najczęściej dziełem automatyzacji.