nadzór inwestorski

Wszystko co musisz wiedzieć o nadzorze budowlanym

Każdy nakład gospodarczy wiąże się z wykonaniem wieloelementowych działań. Jednym z bardzo istotnych etapów i celów jest nadzór budowlany inwestycji. Nadzór pod okiem fachowca pozwoli osiągnąć sukces całej inwestycji oraz będzie gwarantował wysoką jakość. Uwarunkowania nadzoru budowlanego są dokładnie i precyzyjnie spisane w prawie, a pojedyncze uprawnienia i obowiązki – uporządkowane przez poszczególne przepisy prawne.

Drogą do powodzenia jest fachowa wiedza i wiedza na temat obowiązujących przepisów – ich nieznajomość może wiązać się z niepowodzeniem, przesuwaniem terminów i innymi niekorzyściami. Zważywszy na wyżej wymienione argumenty, dobrze jest zaczerpnąć informacji, jakimi prawami rządzi się procedura inwestycji, a także zaznajomić się z fachowymi pojęciami funkcjonującymi w branży budowlanej.

Nadzór budowlany co to takiego?

Nadzór budowlany (inspektor budowlany), zazwyczaj pełni 2 funkcje: kontrolne i inspekcyjne. Jego obowiązkiem jest protekcja interesów inwestora. Jak to wygląda w praktyce? Nadzór budowlany odpowiedzialny jest za rozwój wszystkich działań budowlanych w konkretnym nakładzie gospodarczym. Kontroluje kierownika budowy, a także separuje czynności budowlane i dba o spisywanie postępów budowy w dzienniku. Inspektor może wydawać polecenia służbowe i podejmować istotne werdykty dot. inwestycji, na przykład. zatrzymać proces działań budowlanych w przypadku niepoprawności lub prawdziwych zagrożeń.

nadzór inwestorski

Uprawnienia i kompetencje inspektora budowlanego

W związku z tym, że inspektor budowlany pełni bardzo odpowiedzialne funkcje, ma także bardzo duże uprawnienia. Należą do nich m.in. prawo wstępu na teren budowy i do wszelkich obiektów znajdujących się na niej, a także wglądu do pełnej dokumentacji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje swoją pracę za porozumieniem z inwestorem. Opisany nadzór zatem funkcjonuje na podstawie umowy obu stron.

Profesjonalny nadzór budowlany – czy naprawdę ma tak duże znaczenie?

Żaden nakład gospodarczy nie może egzystować ani nie zostanie sfinalizowany bez nadzoru budowlanego. Inspektor ma kontrolę i nadzoruje całość prac budowlanych oraz czuwa nad stopniem jej jakości. Gwarantuje także zgodność całego projektu z przepisami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa. Profesjonalny nadzór budowlany może zapewnić pozytywne efekty końcowe inwestycji. Piecza nad budową oraz specjalistyczny przebieg to bardzo istotne i odpowiedzialne zagadnienie – nadzór budowlany ma pod kontrolą wyżej wymienione oraz inne zadania, na przykład szukanie rozwiązań dotyczących obecnych, bieżących trudności i branie odpowiedzialności i opieki nad bardzo istotnymi decyzjami. Do wszystkich akcji konieczna i niezbędna jest fachowa wiedza podparta wieloma latami doświadczenia i praktyki oraz zdolność do czuwania nad działaniami budowlanymi przy zachowaniu całkowitych zasad bezpieczeństwa i zagwarantowania jak najwyższej jakości.