prosument

Jesteś prosumentem? Poznaj zasady rozliczania fotowoltaiki

Fotowoltaika w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija i zyskuje coraz to większą popularność.

Sporo osób prywatnych jak i przedsiębiorstw zainwestowało już w instalacje fotowoltaiczne po to, aby zacząć oszczędzać na energii elektrycznej, której ceny regularnie rosną. Osoby, które zdecydowały się na tę inwestycję nazywane są prosumentami. Kim jest prosument oraz co trzeba zrobić, aby nim zostać?

Kim jest prosument?

Prosument to określenie na osobę, która za pomocą odnawialnych źródeł energii np. instalacji fotowoltaicznej, wytwarza i zużywa energię elektryczną. Może ona także magazynować wytworzoną energię lub oddawać jej nadmiar do sieci energetycznej. Słowo „prosument” powstało od połączenia pojęć „producent” oraz „konsument”. Prosumentem może zostać praktycznie każdy. Mogą to być zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców jest natomiast jeden warunek. Wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy odnawialnych źródeł energii nie może stanowić większej części prowadzonej przez firmę działalności.

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, czy też hodowcy również mogą zostać prosumentami, w sytuacji, gdy ich działalność nie jest regulowana ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 roku. Prosumenci to nie tylko pojedyncze osoby fizyczne, ale także różnego rodzaju grupy ludzi. Mogą to być np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie energetyczne, kościoły, związki wyznaniowe oraz jednostki sektora publicznego.

rozliczanie fotowoltaiki

Jak zostać prosumentem?

Aby zostać prosumentem, na początku trzeba spełnić kilka wymagań, które określone są przepisami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Warunki, jakie należy spełnić to:

  • Wytwarzanie energii elektrycznej powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu odnawialnych źródeł energii, wykorzystując w tym celu mikroinstalację
  • Należy nabywać energię elektryczną na podstawie kompleksowej umowy
  • Prosument musi być końcowym odbiorcą, czyli nie może on wykorzystywać energii elektrycznej na potrzeby dystrybucji, wytwarzania lub przesyłania.

Mikroinstalacje to systemy działające na podstawie odnawialnych źródeł energii o maksymalnej mocy 50 kW. Powinny one być podłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV. Do najpopularniejszych mikroinstalacji należą zestawy paneli fotowoltaicznych, które za pomocą specjalnych ogniw zmieniają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Systemy tego typu pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby, natomiast jej nadwyżka odprowadzana jest do sieci energetycznej

W celu zostania prosumentem należy posiadać własną mikroinstalację, której montaż i podłączenie do sieci powinno być wykonane przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wymagane uprawnienia. Montaż instalacji przez specjalistę daje gwarancje spełniania wymogów w zakresie bezpieczeństwa, a także zapewnia, że instalacja będzie działać w sposób prawidłowy.

Po montażu instalacji należy zgłosić operatorowi sieci dystrybucyjnej chęć przyłączenia jej do sieci. Zgłoszenia należy dokonać maksymalnie 30 dni przed planowanym przyłączeniem. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć również schemat naszej instalacji elektrycznej oraz ewentualnie oświadczenie pełnomocnika. Ostatnim krokiem jest instalacja licznika dwukierunkowego oraz podpisanie wymaganych umów kompleksowych. 

Rozliczanie energii elektrycznej z fotowoltaiki

Usługodawca określił dla prosumentów system odpustów, zwanych inaczej net-meteringiem, czyli systemem bezgotówkowego rozliczania energii elektrycznej. Każda kilowatogodzina (kWh) wyprodukowana przez naszą instalację jest najpierw zużywana na potrzeby domu, natomiast każda nadwyżka wysyłana jest do sieci energetycznej.

Prąd zmagazynowany w zakładzie energetycznym, możemy odebrać w ciągu 365 dni. Istnieje jednak współczynnik korekty, który określa, że prosumenci posiadający instalację o mocy do 10 kWh odbiorą 80 % energii, natomiast prosumenci posiadający instalację o mocy powyżej 10 kWh odbiorą 70 % energii. Fotowoltaika w Lubinie jak i w całej Polsce rozliczana jest w taki właśnie sposób.