skup silników

Jak rozebrać silnik elektryczny?

Silniki elektryczne napędzają działanie wielu maszyn i sprzętów – także tych domowego użytku, z którymi stykamy się na co dzień. Szczoteczka do zębów, wiatrak, pralka, wiertarki – nawet mały silnik elektryczny dba o to, by działały sprawnie. Obecność silnika i innych elementów elektronicznych czyni jednak z takich urządzeń tzw. elektrośmieci, które zgodnie z prawem należy utylizować w odpowiedni sposób i które nie mogą trafiać do kubłów wraz z tradycyjnymi odpadami komunalnymi. Jak rozebrać silnik elektryczny i gdzie się go pozbyć? 

Uszkodzony silnik elektryczny? Nie rozbieraj go samodzielnie

Odpowiadając już na wstępie na postawione pytanie, silników elektrycznych nie należy rozbierać samodzielnie i w żadnym wypadku nie należy robić tego po to, by sprzedać metale żelazne i nieżelazne jako zysk na złomowisku. W silniku, oprócz aluminium czy miedzi, pojawia się wiele elementów niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska. Rozbierając silnik samodzielnie, ryzykujemy bezpośredni kontakt z takimi substancjami, a w domach nie mamy najczęściej możliwości utylizacji, często więc pozbywamy się ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W efekcie zatruwamy środowisko dla małego zysku na skupie złomu. Sprawę można zorganizować jednak inaczej, oddając kompletny silnik do dedykowanego skupu silników elektrycznych. 

Pracownicy skupów silników są doświadczeni, przeszkoleni i przygotowani do tego, by przyjmować od klientów śmieci elektroniczne i elektryczne, w tym w szczególności zużyte, niepotrzebne lub zepsute i niedziałające silniki. Do ich zadań będzie należało odpowiednie zabezpieczenie silnika i rozebranie go w sposób, który umożliwi wyjęcie elementów metalowych oraz zabezpieczenie wszystkich części i substancji niebezpiecznych. Oddając silnik na skup, masz nie tylko zysk finansowy, ale co ważniejsze – zyskujesz pewność, że jego pozbycie się nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska. Takie działania należy podjąć w przypadku wszystkich elektrośmieci. 

Dlaczego silników nie należy wyrzucać do zwykłych śmietników? 

Obowiązujące prawo uznaje silniki jako odpady szkodliwe, mogące zawierać trujące i toksyczne dla środowiska substancje. Te, po przedostaniu się do gleby i wód gruntowych, zanieczyszczają środowisko naturalne i stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Osoba, która wyrzuca takie odpady do kosza nie myśli o tym, z czym elektrośmieci będą miały kontakt po odebraniu odpadów przez śmieciarkę. Brak świadomości nie zwalnia jednak z odpowiedzialności, a za środowisko odpowiedzialny jest każdy, bez względu na sytuację. 

skup silników elektrycznych

Silników, odpadów elektrycznych i elektronicznych, domowych sprzętów i wszelkich urządzeń oznaczonych symbolem przekreślonego kosza nie należy wyrzucać do odpadów zmieszanych, pojemników do segregacji ani tym bardziej do lasu czy przydrożnego rowu. Miejscem dla nich są punkty selektywnego zbioru odpadów lub skupy, które podejmują się bezpiecznej rozbiórki i utylizacji odpadów oraz odzysku elementów, które mogą być ponownie wykorzystane. Na skupach zyskuje środowisko, zyskuje sam skup, ale zyskuje i osoba je oddająca – w przeciwieństwie do punktów selektywnego zbioru odpadów, skupy płacą za odebrany towar, a w wielu przypadkach oferują nawet samodzielny odbiór silników i odpadów elektronicznych od klienta, jeśli jest taka potrzeba. 

Na co zwrócić uwagę, oddając silnik do skupu?

Złomowiska i skupy chętnie przyjmują odpady elektroniczne, mając pełną świadomość, że jest w nich wiele cennych metali, które można sprzedać za znacznie wyższą cenę. Nie można jednak ufać każdemu, kto oferuje zbiórkę odpadów elektronicznych – skup silników powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do zbierania i rozbierania tego typu odpadów oraz doświadczenie, pozwalające zająć się nimi z zachowaniem należytego bezpieczeństwa.