Spawalnictwo

Certyfikat ISO 3834 – dlaczego warto go wdrożyć

Spawanie to jeden z procesów, od których zależy bezpieczeństwo wielu budynków i konstrukcji użytkowych spotykanych na co dzień przez każdego człowieka. Mosty, budowle, infrastruktura miejska, a nawet wiele przedmiotów domowego użytku byłoby zagrożeniem dla zdrowia i życia setek, a nawet tysięcy osób dziennie gdyby nie wysokiej jakości praca spawaczy.

Niestety, sprawdzenie jakości spawania jako produktu finalnego jest właściwie niemożliwe bez narażania na uszkodzenie innych elementów konstrukcyjnych, dlatego też tak istotna jest dokładna analiza i kontrola procesu spawania. Norma ISO 3834 została stworzona po to, by specjaliści w dziedzinie spawania mogli w sprawdzony i skuteczny sposób zapewniać wysoką jakość i bezpieczeństwo swojej pracy i produkcji, zarządzając przedsiębiorstwem i jego działaniami w sposób zgodny z wytycznymi stosowanymi przez najlepsze firmy na całym świecie. Na czym polega certyfikacja w spawalnictwie i dlaczego warto wdrożyć normę ISO 3834 do działań firmy?

Główne założenia ISO 3834

Norma ISO 3483 to uznany na arenie międzynarodowej standard porządkujący wszystkie kwestie związane z procesami spawalniczymi i zarządzaniem bezpieczeństwem i jakością produktu końcowego procesu spawania.

Choć wszystkie standardy opracowywane przez Światową Organizację Normalizacyjną skupiają się zarówno na produkcie końcowym, jak i procesie jego tworzenia, w spawalnictwie to właśnie nacisk na wysokie bezpieczeństwo i jakość procesu produkcyjnego są uznawane za najwyższy priorytet.

Systemy zarządzania zbudowane w oparciu o wymagania ISO 3484 pozwalają na przeciwdziałanie błędom pracowników wynikającym z braku wiedzy i przeszkolenia i gwarantują stosowanie najlepszych praktyk spawalniczych prowadzących do wysokiej jakości produktu końcowego. Certyfikacja w spawalnictwie jest więc dowodem nie tylko na to, że nawet przy różnorodnych technikach spawania istnieją pewne normy i procedury, których należy się trzymać by spełnić wszystkie prawne wymogi i regulacje pozwalające na dopuszczenie produktu do użytku.

Wdrażanie normy ISO i przygotowanie do certyfikacji

Proces wdrażania tak dużej, pełnej specyficznych i surowych wymagań normy nie należy do najłatwiejszych, szczególnie w firmach, które do tej pory nie do końca przywiązywały wagę do kwestii jakości. Aby maksymalnie ograniczyć potrzebę radykalnych zmian w systemie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w pracy spawalniczej, specjaliści do spraw norm ISO zalecają, by wdrażanie nowych standardów przebiegało etapowo i nie oznaczało całkowicie nowego systemu, a raczej pracę na tym, co już znane jest pracownikom firmy.

Przygotowanie do certyfikacji w spawalnictwie rozpoczyna się zawsze od przeprowadzenia audytu wewnętrznego, mającego na celu przeanalizowanie sposobu działania firmy i wszystkich procesów prowadzących do uzyskania efektu końcowego. Procesy te porównuje się podczas audytu z wymogami normy ISO 3834 sprawdzając, które z obszarów działalności wymagają natychmiastowej poprawy, a które już współgrają ze standardem i mogą zostać zachowane w formie niezmienionej. Dokonując tego typu analizy firma przygotowuje się na sprawny i dokładnie zaplanowany proces wdrażania nowego systemu zarządzania.

Jego głównymi elementami będzie nie tylko zaplanowanie poszczególnych usprawnień w próbie sprostania surowym wymogom normy ISO, ale też uświadamianie pracowników i kierownictwa o zaletach ich stosowania i tym, co tak naprawdę jest od poszczególnych osób wymagane. Nie można bowiem odgórnie narzucić standardu twierdząc, że jest lepszy niż dotychczasowe podejście – takie działanie wzbudziłoby chaos i swoisty bunt przeciw narzucanym zasadom. Przeprowadzenie procesu wdrażania normy ISO i przygotowanie całego zakładu do procesu certyfikacji jest kluczem do sukcesu i dążenia do ciągłego doskonalenia.

Korzyści z certyfikacji w spawalnictwie

Certyfikacja w spawalnictwie to jedna z najlepszych decyzji, jaką może podjąć firma oferująca tego typu usługi na dowolną skalę. Ze względu na wspomniany wcześniej brak możliwości sprawdzenia jakości produktu finalnego spawania, precyzyjna kontrola w całym procesie spawalniczym jest jedyną szansą dowiedzenia, że firma poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i jakości swoich usług i potrafi sprostać międzynarodowym standardom w ich zakresie.

Certyfikowanie na zgodność z normą ISO 3834 to dla firmy spawalniczej przede wszystkim możliwość poprawy konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym i szansa na pozyskanie nowych, wartościowych klientów. Certyfikacja w spawalnictwie to również automatyczny dowód na spełnienie wszystkich prawnych standardów wymaganych przy dopuszczeniu produktu na rynek, a jednocześnie sposób na podniesienie kwalifikacji i świadomości pracowników w kwestiach bezpieczeństwa i jakości.