hałas przemysł spożywczy

Adaptacje akustyczne w hurtowni spożywczej

Adaptacje akustyczne tworzone w hurtowniach spożywczych, magazynach i halach przemysłowych mają za zadanie poprawiać jakość środowiska pracy i zwiększać komfort pracowników przebywających w pomieszczeniach.

Ze względu na generowany przez pracujące maszyny hałas, zmniejszenie jego negatywnego wpływu na słuch człowieka jest niezwykle istotnym elementem prawidłowego przygotowania stanowisk pracy. Adaptacje akustyczne są przygotowywane na indywidualne zamówienie, na podstawie projektu bazującego na dokładnych pomiarach akustycznych w różnych częściach hali przemysłowej.

Jaką rolę w hurtowni spożywczej spełniają adaptacje akustyczne i jak odbywa się ich projektowanie?

Rola adaptacji akustycznych w hurtowni spożywczej

Izolacje i adaptacje akustyczne zapewniają ochronę słuchu w obiektach przemysłowych, w tym także hurtowniach spożywczych. Te, choć nie generują tak dużego natężenia hałasu jak hale produkcyjne, w dalszym ciągu stanowią uciążliwe warunki do wielogodzinnej pracy bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Pracownicy narażeni są tu nie tylko na hałas pracujących maszyn czy poruszających się po hurtowni pojazdów magazynowych, ale też na różnego rodzaju drgania mechaniczne i wyciszone, ale przeciągłe dźwięki pracujących lodówek i chłodni. W przypadku tak dużej różnorodności źródeł hałasu konieczne jest zastosowanie wielu różnych wariantów ochrony słuchu w miejscu pracy.

wyciszenie pomieszczeń w hali przemysłowej

Adaptacje akustyczne umożliwiają zminimalizowanie odbić dźwięku od ścian i stropu hali w hurtowni spożywczej, zapewniając nie tylko niższy poziom hałasu, ale też lepsze warunki do komunikacji pomiędzy pracownikami. Panele dźwiękochłonne umieszcza się tu punktowo, zarówno na ścianach jak i sufitach, zgodnie z projektem opracowanym na podstawie pomiaru poziomu hałasu i pogłosu w konkretnych częściach hali hurtowni.

Jak projektowane są adaptacje akustyczne dla przemysłu?

W halach fabryk, magazynów czy omawianym przypadku hurtowni spożywczej, obniżenie poziomu tła akustycznego znacząco wpływa na poprawienie komfortu pracowników i zredukowanie zagrożenia dla ich zdrowia.

Podczas projektowania adaptacji akustycznych dla hurtowni spożywczej nie można jednak polegać wyłącznie na jednym parametrze pomiarowym i brać pod uwagę wyłącznie natężenia dźwięku w danym punkcie hali – ostateczny poziom hałasu jest tu sumą dźwięków dochodzących bezpośrednio ze źródła, jak i dźwięków odbijanych od ścian, stropów i wszystkich maszyn i urządzeń znajdujących się w obrębie hali.

Adaptacje akustyczne należy planować więc tak, by wszystkie aspekty rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniu były wzięte pod uwagę.

ochrona słuchu w przemyśle spożywczym
Adaptacje akustyczne w środowisku pracy może zaprojektować i zamontować firma Longar.

Montaż paneli dźwiękochłonnych w ramach adaptacji akustycznych dla hurtowni spożywczych odbywa się najczęściej w obrębie dostępnych przestrzeni ścian i sufitów. Oddalone od właściwej przestrzeni roboczej panele mogą w dalszym ciągu spełniać swoją podstawową rolę i skutecznie pochłaniać dźwięki odbijające się od ścian i sufitów, jednocześnie nie stanowiąc problemu dla wymaganego w przestrzeniach produkcyjnych i branży spożywczej środowiska pracy.

Pomiary poziomu hałasu

Przed przystąpieniem do projektu adaptacji akustycznych dla jakiegokolwiek pomieszczenia konieczne jest przeprowadzenie pełnego badania poziomu hałasu uwzględniającego wszystkie czynniki wpływające na ostateczną uciążliwość środowiska pracy. Zakres tego typu badania obejmuje

  • pomiary hałasu przemysłowego w otoczeniu zakładu,
  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych,
  • pomiary czasu pogłosu oraz pomiary parametrów zrozumiałości mowy,
  • wszystkie równie istotne dla osiągnięcia harmonicznego, bezpiecznego klimatu w budynku tak dużym jak hurtownia spożywcza.

To specyfika pracy danej branży narzuca rodzaj pomiarów hałasu, jakie należy wykonać przed montażem adaptacji akustycznych – warunki stworzone dzięki panelom dźwiękochłonnym muszą być dopasowane do wymagań klimatu w konkretnym środowisku.

Adaptacja akustyczna pomieszczenia pozwala na uzyskanie właściwego klimatu w jego wnętrzu, dzięki czemu rozchodzenie się dźwięku w dużych pomieszczeniach hurtowni spożywczej jest odpowiednie i gwarantuje komfort pracy na wszystkich stanowiskach.

Możliwość obniżenia czasu pogłosu, redukcji zjawiska echa oraz ograniczenia dźwięków dochodzących z zewnątrz i wydostających się na zewnątrz to powody, dla których coraz więcej hurtowni spożywczych, magazynów i hal przemysłowych wyposaża się w wysokiej jakości adaptacje akustyczne.